“Viva la Musica”

  • Post author:

Jubilált a hajdúszoboszlói Bárdos kórus. Az énekkar kezdettõl fogva részt vett a város kulturális életében, majd 1966-tól rendszeresen vendégszerepelt külföldön is. A rendszerváltást követõen ez a misszió felgyorsult, s Szlovákiában, Erdélyben a határon túli magyarok körében vállalta a magyar kultúra követének szerepét – mondta Vida Lajos irodalomtörténész az 50. születésnapját ünneplõ Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkart köszöntõ beszédében.

Az évforduló alkalmából 2006. október 20-án délután a Bocskai István Múzeumban rendezett kiállítás megnyitásával ötven év tárgyi emlékeinek és ereklyéinek bemutatásával kezdõdött a három napos emlékezés. A négy kis terem zsúfolásig megtelt a jelenlegi és a volt kórustagokkal, s az érdeklõdõkkel. A tárlaton, nyomon lehet követni a kórus minõsítéseit: Bronz minõsítést 1964, Ezüst minõsítést 1968, Arany minõsítést 1970, Aranykoszorút, diplomával 1974 és 1976, Fesztiválkórusi, illetve Hangversenykórusi minõsítést 1980 illetve 1990-ben érdemelték ki. Kiállították az egykori fellépõ ruháikat, illetve egyéb díjakat, kitüntetéseket, ajándéktárgyakat.

Az ünnepi program október 21-én este a Hotel Béke színháztermében jubileumi hangversennyel folytatódott. Az ünneplõ közönséget Berényiné Szilaj Ilona a Mûvelõdési Központ igazgatója köszöntötte, mint a rendezõk képviselõje. A mûsoron szerepelt mûvek szerzõi: Bárdos Lajos, Mosonyi Mihály, Mozart, Hassler, Csenki Imre, Bartók Béla, Monteverdi, Kodály Zoltán. Vezényeltek: Koncz Zsuzsa és Albert Nóra karnagyok. Zongorán közremûködött Zsákai Zsuzsa. Az énekkar az elhangzott mûvekkel mindvégig arra törekedett, hogy felidézze, alapító karnagyát Török Zoltánt is. Mozart: Áve verum corpus… címû mûvet az alapító karnagy emlékére énekelték el. Megszólaltatták Csenki Imre: Lakodalmas címû kórusmûvét, hiszen a zeneszerzõ ezt kifejezetten Török Zotánnak és a kórusnak írta 1970-ben.

Polgármesteri köszöntõ és kitüntetések

A hangverseny után a kórust elsõként Sóvágó László a város polgármestere köszöntötte. Szólt arról, hogy az énekkar színvonalas fellépéseivel gyarapította a város értékeit. Ha csak arról lenne szó, hogy ötven ember együtt énekel már az is csodálatos dolog, lenne, hiszen egymás számára örömet, kikapcsolódást jelentenének. De ennél többrõl van szó – fogalmazott Sóvágó László – ez a kórus az elmúlt ötven év során az éneklést mûvészi szintre emelte és bárhol is fordult meg határainkon innen és túl öregbítették Hajdúszoboszló hírnevét. Kijelentette, hogy a város sok-sok értéke közül a kórus – kulturális téren – az egyik legfontosabb, hiszen talán nincs is olyan testvérvárosi kapcsolat, amely ne általuk jött volna létre. Ahol a kórus vendégszerepelt megismertette a várost is, ahonnan érkezett. Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valaha énekeltek a kórusban, akik valaha közre mûködtek a kórus munkájának megszervezésében, jelenleg teszik ezt. Végül Török Zoltán alapító karnagy érdemeit méltatta, mint mondta nagyon sokat tett a kórus felemelkedéséért. Ezután a polgármester Sándor Zoltánnénak, Szabó Lászlónak és feleségének Szabó Lászlónénak, a képviselõtestület által adományozott „ Hajdúszoboszlóért 1606 Emlékérem” kitüntetést adott át. Õk alapító tagjai és jelenleg is aktív énekesei a kórusnak. Ugyanezt a kitüntetõ plakettet kapta: Borbély Lajosné az énekker elnöke, Nagy Jenõ az énekkar titkára, Sándor Gábor a kórus gazdasági ügyintézõje. Az évforduló alkalmából a kórus egykori és jelenlegi tagjai is közöttük: Görög Mária, Török Zoltánné, Vatai István, Virágos Mihály, Szabó Gábor, Gyöngy Magdolna, T. Kiss Endre.

A Pedagógus Szakszervezet Eötvös József emlékplakettel a város önkormányzata Hajdúszoboszló Városért kitüntetés adományozásával ismerte el valamennyi énekkari tag munkáját. Koncz Zsuzsanna a kórus vezetõje, karnagya az Eötvös József Emlékplakett kitüntetés arany fokozatát a várostól pedig szeptember 2-án Szép Ernõ díjat vehetett át.

Születésnapi köszöntõk

A kórust eztán többek között köszöntötte Varga László az Országos Pedagógus Szakszervezet elnöke. Köszöntõjébe beletapsolt a közönség, amikor arról beszélt, hogy milyen jó érzés volt látni, ahogy a kórus fiatal karnagya átadja a vezénylést a még fiatalabb karnagynak és jó érzés volt látni, ahogy a két karnagy figyel egymásra, és ahogy az egész kórus egy kézre figyel. „Arra gondoltam, hogy erre az alázatra az egész országnak szüksége lenne: figyelni egymásra, és amikor helyet cserélünk akkor alázattal beállni a sorba, és újra figyelni egymásra, mondta a szakszervezet elnöke.” A kórust méltatva pedig hangsúlyozta: amit 50 éven keresztül teljesített a kórus követendõ példa, büszke lehet rá a város. S nem csak az egyéni teljesítményekre, hanem a közösségi munkára. Megvalósították azt, amit a paprika fûzér: cérnából s az egy-egy paprikából olyan különlegeset hoztak létre, ami már több mint a cérna és több mint külön-külön a paprika. Ez a kórus több mint jó hangú emberek gyülekezete olyan közösség, amely méltó a kitüntetésre. Olyan különlegeset hoztak létre, ami már több mint a cérna és több mint külön-külön a paprika. Ez a kórus több mint jó hangú emberek gyülekezete olyan közösség, amely méltó a kitüntetésre.

A névadó és a fia

Nógrádi László a Pedagógus Kórusok Országos Tanácsának elnöke a KÓTA vezetõségi tagja köszöntõjében elmondta, hogy 42 kórust számláló társaság 17 éve alakult, s a szoboszlói énekkar az alapítók között van. Az ország különbözõ városaiban rendezett hangversenyeiken az énekkar magas színvonalon szerepelt, de külföldön is méltón képviselik hazánkat. Aztán a jó közösségrõl az igazi baráti társaságról szólt, amelynek a kórus megtestesítõje.

Tíz éve annak, hogy a kórus felvette édesapám nevét – kezdte köszöntõjét Daróci Bárdos Tamás zeneszerzõ karnagy a Bárdos társaság elnöke – vajon mi volt apám titka, befolyása, hatása a magyar zenei életre, hogy már húsz éve halott, de egyre nagyobb hatása van a zenei életre. Most már 15 kórus és 9 iskola viseli a nevét, s tûzte zászlajára eszméit. Õ azt mondta karnagyként tudta legjobban megvalósítani önmagát. Mint zeneszerzõ nagy gonddal mûvelte ki a szólamokat, s ez által a kórusmû sokkal szebben zendült meg. Húsz évig a keze alatt énekeltem a Mátyás templom kórusában, hallatlan élményekkel ajándékozott meg bennünket. A zeneakadémia tanáraként tizennégy tárgyat tanított. Ragyogó szervezõ volt, õ indította el az Éneklõ Ifjúság mozgalmat, bár ma már „száz sebbõl vérzik” ez a mozgalom, de még mindig csodálatos élményeket tud adni. Megalakította a Magyar Kórus Kiadóvállalatot és ezáltal ösztönözte a zeneszerzõket, hogy írjanak mûveket, hiszen hamarosan megjelenhet. Csodálatos édesapa volt, örök példaképe valamennyiünknek. Soha nem láttuk henyélni, az idejét mindig hasznosan töltötte. Ne tékozold a perceket, építsd magad, hogy minél többet tudj adni embertársaidnak.

Dicsõszentmártonból, Erdélybõl jöttünk köszöntésetekre, mondta Kertész Erzsébet, aki a testvérkórus nevében szólt. Elmondta, hogy kórusuk megalakulását a városukban vendégszereplõ szoboszlói kórus ihlette. Ennek már tizenöt éve, de számukra mindig példakép marad az énekkar. Majd átadta az Erdélybõl hozott üzenetet:

„Dalolni szívbõl, dalolni szeretettel
Dalolni magyarul, magyar érzelemmel
Legyen szíveteknek egy örök óhaja
Lelketeknek pedig erõs akarata.”

Szót kértek még Bacskai Csaba, a pedagógus szakszervezet helyi elnöke, Úr Attila a kórus kuratóriuma, Nagy Gáspárné pedig a Cívis Rt. Nevében. Végül Hajdúszoboszló finnországi testvérvárosának Valkeakoski férfikórusának képviselõi köszöntötték a kórust. Vasárnap, október 22-én délelõtt a kórus tagjai a belföldi és külföldi vendégek tisztelgõ látogatást tettek a kórus alapító karnagyának Török Zoltánnak a sírjánál. A kórus énekelt, megemlékezõ szavakat Daróczi Bárdos Tamás mondott. A kórus 50 éves történetérõl könyv jelenik meg a közeljövõben.

Tatár Éva