You are currently viewing Nea 2019 beharangozó

Nea 2019 beharangozó

A korábbinál is magasabb, 5,9 milliárd forintos keretösszeg kerül majd kiosztásra a nyertesek között a következő, 2019. évi civil pályázatok keretein belül.

Az elnyerhető támogatási összeg a legtöbb szervezet esetében 4 000 000 Ft, szociális területen tevékenykedő szervezetek esetében pedig még ennél is magasabb, összesen 5 000 000 Ft.

2019. január 3-án indul a  következő pályázat a  hazai civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek) működési költségeinek és szakmai programjának támogatására. Az eddigiekhez képest néhány komolyabb változás is lesz a civil pályázatok menetében és lebonyolításában, ezért már érdemes most felkészülni a pályázatok beadására. Emellett minden eddiginél lényegesebb az elbírálásnál a pályázat kidolgozottsága, szakmai részletessége és pénzügyi megalapozottsága.

A 2019-es évben összevont pályázat benyújtására van lehetősége a civil szervezeteknek. Ez azt jelenti, hogy egy  pályázaton belül lehet beadni a működési és szakmai programok támogatásának igénylését.

Kik vehetnek részt a pályázaton?

Egy lezárt üzleti év is elég a pályázat benyújtásához. Emellett az adott szervezetnek nem lehet köztartozása és rendelkeznie kell legutolsó évi (2017.) üzleti beszámolóval.

Mire lehet költeni az elnyert összeget?

A. Dologi kiadások
A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
A2. Adminisztráció költségei
A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások (itt sok minden belefér, ha indokolható)

B. Személyi jellegű kiadások
B1. Bérköltség
B2. Ösztöndíj
B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

C. Felhalmozási kiadások
C1. Tárgyi eszköz beszerzés
C2. Immateriális javak beszerzése
C3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása

A civil pályázatoknál a rövid határidők miatt rendkívül fontos a precíz és korai felkészülés. Ezért javasoljuk, hogy már most kezdje meg az előkészületeket.