You are currently viewing Közgyülés elmarad!

Közgyülés elmarad!

Tisztelt Tagunk! 

A közgyülés elmarad!

Kedves egyesületi tagok, betegségek és egyéb elfoglaltságok miatt nagyon sokan lemondták a közgyűlésen való részvételt, ezért elhalasztjuk. Az új időpontról később értesítünk mindenkit.

Alulírott Demény Sarolta, mint a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület (székhely: 4225 Debrecen, Telek utca 21.) elnöke, tisztelettel meghívom az Egyesület évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helyszíne: 4024 Debrecen, Kossuth utca 1. Klubhelyiség (Debreceni Művelődési Központ)

A közgyűlés időpontja: 2020. március 8. napja 14:30 óra

Tájékoztatom, hogy az Alapszabály 4.6. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjára, egy későbbi időpontra hívjuk össze. Erre figyelemmel határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést a 4024 Debrecen, Kossuth utca 1. szám alatt, 2020. március 8. napján 15:00 órakor tartjuk. 

A közgyűlés napirendje: 

  1. napirendi pont: 2019. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  2. napirendi pont: Döntés a tisztségviselők megválasztásáról 
  3. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint a felét képviselő tag jelen van. 

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az azon megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Megjelenésére feltétlen számítunk! 

Debrecen, 2020. február 24. napján 

Tisztelettel: 

Demény Sarolta
elnök