Marika és Misi

  • Post author:

Ha Debrecenben zenei berkekben valaki meghallja e két nevet, rögtön a Kéry házaspárra gondol. Nem csoda, hiszen évekig meghatározó alakjai voltak a megye kórus életének. A múlt idõ abból adódik, hogy már egy éve kell nélkülöznünk jelenlétüket, szakértelmüket Debrecenben. Bár vissza-visszajárnak a Maróthi kamarakórusával énekelgetni, de ez már nem az a heti rendszeresség, amelyet megszokhattunk az elmúlt 20 év alatt.

kerymiHogyan is kezdõdött ez a sikeres pályafutás?

Marika a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakiskola és Gimnázium elvégzése után azonnal felvételt nyert a Zeneakadémiára, amely akkor is nagy szó volt. Misi az esztergomi Ferences Gimnáziumból került ugyanoda. (hatvan felvételizõ közül tizenharmad magával) A végig jeles eredmény mellett egyéb elismerésben is volt részük az egyetemi évek alatt. Marika Vásárhelyi Zoltán kérésére az elfoglaltságai miatt sokat hiányzó Kodály Zoltánnénak nyújtott segítséget vezénylésbõl, Misi Maros Rudolf fiát korrepetálta szolfézsból és zeneelméletbõl, majd diplomázása után Szõnyi Erzsébet ajánlására egy évig tanított Kanadában a Kodály Intézetben és a Cornwall Egyetemen. Marikával és János fiával történt hazaérkezésük után „A” kategóriás zenekari karmesteri minõsítést szerzett (Misi) és elvégezte az egyházzene szakot is. Egy kis soproni „kitérõ” után jöttek vissza Debrecenbe. Marika szeretett iskolájába, ahonnan a zeneelmélet-szolfézs tanszak vezetõjeként búcsúzott 35 év múlva. Misi a Tanítóképzõ Fõiskola ének-zene tanszékére került, ahonnan docensként vonult nyugdíjba.

Sikeres pályafutásuk mellett „létrehozták” és felnevelték fiaikat, nem is akárhogyan és akár milyenné! Mindketten zenészek lettek, zongoramûvészek. Szüleik kezdettõl fogva gondosan egyengették útjukat, hangversenyeket szerveztek számukra, így sokan tanúi lehettünk fejlõdésüknek. Sok szép percet szereztek a hallgatóságuk számára. Ma mindketten Budapesten élnek és ez az egyik nagyon lényeges momentuma a mostani búcsúnak. Az idõsebbik fiúéknak, Jancsiéknak megszületett a kislányuk. Miután a meny szülei távol élnek, csak a Kéry nagyszülõkre számíthattak, így ha nehezen is de meghozták döntésüket és elköltöztek Debrecenbõl. (Novemberre várják a második unokát!) Egy szép hangversennyel búcsúztak a debreceni közönségüktõl a Kossuth utcai templomban.

A Maróthi kórus élén annak 55 éves története alatt- az alapító karmester Czövek Lajoson kívül- Marika és Misi töltött a leghosszabb idõt, közel 20 évet. Sok szép élménynek, a jó hangulatú, máskor pedig kemény próbáknak is nagy szerepük van abban, hogy jó néhányan több évtizede tagjai maradtunk ennek a kórusnak. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány helyszín és mû ahova segítségükkel eljutottunk, illetve amelyeket elénekelhettünk.Vaasa, Spittal, Chelm, Lublin, Nagyszombat, ahol versenyeztünk, Németország, Hollandia, Ausztria, Finnország, Anglia, Erdély települései ahol hangversenyeket adtunk és cserekapcsolatokat ápoltunk. Csaknem minden évre jutott egy-egy külföldi út, amely a sikereken kívül tartós barátságokat is hozott karmestereink és a mi számunkra is.

Straky Tibor írta a Maróthiról a Kodály Zoltán és Debrecen c. 2003-ban megjelent könyvében:„…Az amatõr énekkari mozgalom markáns képviselõje, állandósága mellett tiszteletre méltó eredményességgel. Eljutott a nagy oratórikus alkotások színvonalas megszólaltatásáig. Figyelemre méltó jótékonysági tevékenysége, ebben is élen jár a debreceni énekkarok között.” Karmestereink odaadó munkája nélkül talán soha nem énekelhettük volna el Brahms Schicksalsliedjét, Beethoven IX. szimfoniáját, Haydn Nelson miséjét és Mozart Requiemjét többször, Orff: Carmina Burána-ját és Kodály Székelyfonóját a Csokonai Színház elõadásain is. Nagy öröm, hogy részt vehettünk a Filharmonikus Zenekar egyik németországi turnéján. Kedvenceinket, Puccini: Messa di Gloria címû mûvét és Beliczay: F-dúr miséjét sokszor adtuk elõ itthon és külföldön is nagy sikerrel. Azt hiszem, az utóbbi években készített négy CD lemezzel is méltán büszkélkedhetünk. De ez most nem a Maróthi kórusról szóló beszámoló, hanem eltávozott karnagyaink munkásságának, életútjának ismertetése, de mivel nevük összeforrt a kórussal úgy érzem a tagok nevében megköszönhetem ennek a két évtizednek a munkáját. A Maróthi György Pedagógus kórus vezetésén kívül Marika több évig vezette a Kodály Zoltán Szakközépiskola énekkarait, és 20 éven át a Hajdúböszörményi Városi és Pedagógus kórust is. Misi a Debreceni Tanítóképzõ Fõiskola Nõi karát, és a Tiszaújvárosi Énekszó Baráti Kört vezette 20 éven át. Közéleti tevékenységükben is a zene játszotta a fõszerepet. Marika tagozatvezetõje volt annak a Hajdú-Bihari Zenei Egyesületnek, amelynek Misi az elnöke. Misi zeneszerzõként is kipróbálta magát és ezt el is ismerték a Zilahi Nemzetközi Egyházzenei Zeneszerzõ versenyen, ahol kétszer is elsõ helyezett volt. Közös szerzeményeik még a középiskolai ének tankönyveik, amelybõl többen szívesen tanítunk.

Elismerésben is volt részük. Marika Hajdúböszörményért díja mellett mindketten megkapták az Eötvös- emlékérmet és a Fasang Árpád díjat, Misi ezen kívül a Kölcsey- díjat is. Szép pálya, számos siker, sok kolléga és jó barát búcsúzik most a Kéry házaspártól jó egészséget kívánva, hogy a szaporodó család örömeit és fáradalmait könnyen elviseljék.

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk szeretettel Marika és Misi!