JUBILEUMI KONCERTSOROZAT A DEBRECENI SZENT ANNA SZÉKESEGYHÁZBAN

  • Post author:

Nagy ünnepe van a debreceni római katolikusságnak! 300 éve indult újra Debrecenben a katolikus hitélet. Dr.  Keresztesné dr Várhelyi Ilona kezdeményezésére még 2014-ben megalakult a Katolikus Emlékbizottság, hogy a jubileumi évfordulóról 2015-ben méltóképpen megemlékezhessünk.

Az Emlékbizottság megalakulásán, a jubileumi év meghirdetésén
felbuzdulva a Szent Anna Székesegyházba a 2015-ös éven átívelő koncertsorozatot, jubileumi zenei programot állítottunk össze. (Zsengellérné Varga Valéria és Zsengellér Tibor zeneiprogram felelősök.) Az évforduló egyértelműen a Szent Anna templomhoz kötődik, ezért a templomhoz kapcsolódó események kiemelt jelentőségűek. A templom, mint szakrális tér, legméltóbban egyházzenei programokkal tölthető meg. Az év folyamán havonta legalább egy-egy zenei program a jubileum jegyében valósul meg. Az év 12 hónapját három nagyobb ciklusra osztottuk. A programok lehetőség szerint mindig a hónap harmadik vasárnapjára szerveződnek, biztosítva a rendszerességet. A program tehát értelemszerűen három kiemelt zenei rendezvényt tartalmaz az év folyamán. Fontos szempont volt a templom országos hírű orgonájának középpontba állítása. Az orgonahangversenyeket énekkarok, hangszeres és énekes szólisták bevonásával színesítjük. Az éves program része egy olyan zenei esemény is, amely a Nagyváradi egyházmegye Székesegyházához kötődik. A lebonyolító a Jubilate Alapítvány.

Célja, feladata megalakulása óta a székesegyház egyházzenei
színvonalának emelése, szinten tartása, zenei programok szervezése. Dobos Mihály – kuratóriumi elnök, egyben a templom
kántora lelkesen kapcsolódott be a szervező munkába. Közvetlen
anyagi támogatást elsősorban a Debrecen-Nyíregyházi
Püspökségtől kapunk, de a Szent Anna Főplébánia is támogatja
erőfeszítéseinket. Fontos, hogy Debrecen MJ Város Önkormányzata folyamatosan részt vesz az Emlékbizottság munkájában és anyagi támogatást nyújt az emlékév eseményeinek a
megvalósításához. A koncertsorozat teltházas zenei programjai
lassan a feléhez, a 6. koncerthez érkeznek el… Januárban
SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL orgonakoncertjével indult a sorozat,
amelyen közreműködött a LAUTITIA gyerekkar NEMES JÓZSEF vezényletével. Februárban a debreceni római katolikus plébániákon működő scholák és énekkarok találkozójára került sor, melyen nagy lelkesedéssel vettek részt a meghívottak, közös szám eléneklésével zárva az eseményt. A fellépők között HRUBY EDIT és MOHOS NAGY ÉVA magánének szakos tanítványait orgonán SÁROSI DÁNIEL kísérte. Márciusban (éppen 15-én, Nemzeti Ünnepünkön) KAPITÁNY DÉNES a zirci ciszterci apátság orgonistája volt a vendégünk, közreműködött: LUDMÁNY ANTAL oboaművész és LUDMÁNY ANTALNÉ SZILÁGYI ÁGNES alt, a nemzeti ünnephez méltó Erkel és Kodály kórusműveket a DEBRECENI SZENT LÁSZLÓ KÓRUS szólaltatta meg, DOBOS MIHÁLY vezényelt. Áprilisban
RUPPERT ISTVÁN orgonaművész volt a vendégünk Győrből
aki a DEBRECENI KÖLCSEY KÓRUSSAL adott nagysikerű közös koncertet TAMÁSI LÁSZLÓ Liszt-díjas karnagyuk valamint Veres Anett és Duffek Ildikó vezényletével. Májusban a bécsi diplomáit halmozó KŐVÁRI PÉTER hozta el Johann Sebastian Bach legnehezebb műveit és Felix Mendelssohn-Bartholdy műveket tűzött műsorára. A DEBRECENI CANTO ARMONICO énekegyüttes ehhez igazította programját, amiben MUZSI ANDREA felejthetetlen szoprán szólójával tette különösen emlékezetessé ezt az estét. Az énekegyüttest ezúttal DEMÉNYI SAROLTA, DOBOS GYÖNGYI, SZŰCS MAGDALÉNA, GÁLL PÉTER és NÁRAY MÁTÉ vezényelték. Júniusban két koncert is lesz. Úrnapján Gioachino Rossini: Kis Ünnepi Miséjét hallhatják, 21-én a harmadik vasárnapon pedig
egy meglepetés koncert következik. A sorozat koncertjeinek kialakult egy egységes felépítése. A Himnusz eléneklésével indul
minden esemény, mert fontosnak tartjuk, hogy ünnepi, emelkedett
hangulat jellemezze ezeket az eseményeket. Az ünnephez
méltó bevezető gondolatok után indul a zenés áhítatként megszólaló zenei program. Mindenkit szeretettel várunk! Sem belépődíjat nem szedünk, sem adományokat nem gyűjtünk. Szeretnénk, ha minél többen ünnepelnének és örülnének velünk,
felekezeti hovatartozásuktól függetlenül. A kapukat szélesre
tártuk… Segítsen minket a Szentlélek Úristen, hogy az év második
felére tervezett programjainkat is ugyanilyen érdeklődés és
lelkes fogadtatás kísérje, mint az eddigieket… Istené a Dicsőség.

Beszámolt: Zsengellér Tibor