“Éneklő Ifjúság” Hajdú-Bihar Megyei Minősítő Hangversenyek 2015

“Éneklő Ifjúság” Hajdú-Bihar Megyei Minősítő Hangversenyek 2015

  • Post author:

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA és a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület Ifjúsági Tagozatának szervezésében került megrendezésre az „Éneklő Ifjúság” megyei kórusminősítő három helyszínen történő hangversenye: 2015. április 16-án Hajdúszoboszlón a felújított Kovács Máté Városi Művelődési Központban, 2015. április 18-án Komádiban a Barsi Dénes Általános Iskolában és 2015. április 23-án Hajdúdorogon a Szent Bazil Oktatási Központban. 

A minősítő hangversenyek célja, hogy az iskolai kórusok bemutatkozási, fellépési lehetőséghez jussanak, másrészt, hogy a kórusközösségek tagjai találkozzanak egymással, s a minősítéssel felkészültségüket bizonyíthassák. A hangversenyen való szereplés művészi értéke mellett ugyanilyen kiemelt tényező a közösségi élmény közvetítése, amelyet az énekkarok egymásnak és a közönségnek is átadhatnak. A produkciók felkészültségről és elhivatottságról tanúskodtak, melyek mögött az énekkari tagok és karnagyaik szorgalmas, kitartó munkája állt. Zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása érdekében minden kórus műsora népdalcsokorral kezdődött, amellyel hozzájárultak az Éneklő Ifjúság 1934 óta tartó hagyományainak ápolásához, továbbviteléhez.

Külön köszönetemet szeretném kifejezni az egyes helyszínek „házigazdáinak” a kiemelkedő szervezésért és a hangversenyek magas szintű megrendezéséért! A zene szeretete bizony nagyon sok énekes diákot hozott össze ezekben a napokban. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által támogatott Éneklő Ifjúság megyei rendezvényeken összesen 12 kórus 380 diákja állt színpadra.
Örömteli, hogy a gazdasági nehézségek és az ének-óraszám csökkenés ellenére ilyen magas színvonalú hangversenyeket hallhattunk. A kórusok karnagyai igényes, a gyermekek életkorának megfelelő műsort választottak. Dicséretesnek tarthatjuk, hogy számos olyan mű is elhangzott a hangversenyeken, amely a kórusrepertoár frissítését hozhatja magával. Ugyanakkor sajnálatos tényező, hogy már évek óta ugyanazok az iskolák képviseltetik magukat az Éneklő Ifjúság hangversenyeken. Felhívnánk az iskolai intézményvezetők figyelmét, hogy lehetőségeikhez képest segítsék, bátorítsák ének szakos kollégáikat az énekkari közösségépítésre. Mindnyájan tudjuk, hogy a különböző műveltségi területek hatással vannak egymásra, s a gyermekek koncentrációs képessége az aktív zenéléssel sokoldalúan fejlődik. Így a zenei nevelés a gyermekeknek más tantárgyakban való előrehaladását is erősíti, s pozitív befolyással bír.

A kórusokat mindhárom helyszínen háromtagú zsűri értékelte. A zsűri elnöke Dr. Dsupin Borbála a Debreceni  Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának főiskolai docense volt, a zsűri tagjai Brincken Györgyné a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület Ifjúsági Tagozatvezetője, Vasné Katona Adrienne a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, Deményi Sarolta a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület elnöke és Deli Gabriella a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI tanárai voltak. A szakmai zsűritől a kórusok az alábbi minősítéseket kapták:

Ezüst minősítés „B” (kórus) kategóriában:
1. Barsi Dénes Általános Iskola „Nyitnikék” Kicsinyek
Kórusa – Komádi
Karnagy: Debreczeni Mária
Különdíj: Elismerő oklevél Bárdos Lajos: Lúd lába… c.
művének előadásáért.
2. Barsi Dénes Általános Iskola „Fülemüle” Gyermekkar –
Komádi
Karnagy: Debreczeni Mária
Különdíj: Elismerő oklevél a Két dudanóta c. mű
előadásáért.
3. Eötvös József Általános Iskola és AMI Eötvös József
Gyermekkara – Hajdúböszörmény
Karnagy: Szőllősi Kármen
4. Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola Csengettyű
Gyermekkara
Karnagy: Radics Teréz
Különdíj: Elismerő oklevél a népi játék élményszerű
előadásáért.
Arany minősítés „B” (kórus) kategóriában:
1. Baba Jaga Leánykar – Komádi
Karnagy: Debreczeni Mária
Különdíj: Elismerő oklevél Kocsár Miklós: Tavaszi hívás
c. művének előadásáért.
2. Szent Bazil Ifjúsági Vegyeskar – Hajdúdorog
Karnagy: Szűcs Magdaléna
Különdíj: Elismerő oklevél az igényes műsorösszeállításért.
3. Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola Mécses
Gyermekkara – Hajdúdorog
Karnagy: Radics Teréz
Különdíj: Elismerő oklevél Radics Teréz karnagyi
munkájáért.
Arany minősítés „A” (kórus) kategóriában:
1. Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Földi János Gyermekkara –
Hajdúhadház
Karnagy: Illyés Adrienn
Különdíj: Elismerő oklevél a népdalcsokor kifejező
előadásáért.
2. Veres Péter Középiskola Ifjúsági Vegyeskara –
Balmazújváros
Karnagy: Nagy Zoltán
Különdíj: Elismerő oklevél Kocsár Miklós: Exsurge cor
meum c. művének előadásáért.
3. Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos Gyermekkara –
Hajdúszoboszló
Karnagy: Török Péter
Különdíj: Elismerő oklevél a színvonalas műsorösszeállításért.

Arany minősítés, diplomával „A” (kórus) kategóriában:
1. Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI
Kicsinyek Kórusa Hajdúhadház
Karnagy: Wermeser Mária
Különdíj: Elismerő oklevél Bárdos Lajos: Kecske-fecske
csevegés c. művének előadásáért.
2. Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa –
Hajdúszoboszló
Karnagy: Komódi Zsuzsanna
Különdíj: Elismerő oklevél a színvonalas műsorösszeállításért.
A zsűri Országos dicsérő oklevelet adományozott:
Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusa –
Hajdúszoboszló
Karnagy: Komódi Zsuzsanna
Szívből gratulálunk a kórusok sikeres szerepléséhez, a karnagyok kórusépítő szakmai munkájához és bízunk benne, hogy az elkövetkező években velünk és más iskolai kórusok énekkaraival is találkozhatunk az Éneklő Ifjúság hangversenyek rendezvényein!

Dr. Dsupin Borbála főiskolai docens, karnagy
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

„A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás,
amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”
(Kodály Zoltán)