You are currently viewing Debreceni kórusszakemberek kitüntetése

Debreceni kórusszakemberek kitüntetése

  • Post author:

Tizenkét kategóriában adtak át KÓTA-díjakat Budapesten, karnagyoknak, kórusoknak, kórusénekeseknek, zeneíróknak, tanároknak, népzenészeknek, nemzetiségi együtteseknek, mecénásoknak, zeneszerzőknek, valamint posztumusz kategóriában azoknak a kiváló kollégáknak, akik már nem lehetnek közöttünk. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége azoknak a munkáját ismerte el, akik már régóta szolgálják a magyar kóruséletet.
Több debreceni kórusszakember is kapott e jeles eseményen kitüntetést.

Tizenkét kategóriában adtak át KÓTA-díjakat Budapesten, karnagyoknak, kórusoknak, kórusénekeseknek, zeneíróknak, tanároknak, népzenészeknek, nemzetiségi együtteseknek, mecénásoknak, zeneszerzőknek, valamint posztumusz kategóriában azoknak a kiváló kollégáknak, akik már nem lehetnek közöttünk.
Több debreceni kórusszakember is kapott e jeles eseményen kitüntetést.

Karnagy kategóriában:

Dr. Ordasi Péter főiskolai tanár, Liszt-díjas karnagy

Ordasi Péter DLA karnagy, tanár, mind művészi, mind emberi kvalitásaival magas szinten szolgálja a magyar zenekultúra ügyét. Számos magyar kortárs mű bemutatása illetve előadása fűződik a nevéhez. Zenetudományi jellegű publikációiban is a magyar szerzők műveinek elemzései a legkiemelkedőbbek. Tudása, tehetsége, illetve több mint négy évtizedes szerteágazó, de mindig egyenletesen magas színvonalú munkássága példaértékű a magyar kóruséletben.

A magyar kóruskultúrában végzett kimagasló tevékenységéért Karnagy kategóriában KÓTA-díj elismerésben részesül.

ordasi1
Ordasi Péter

Deli Gabriella, Artisjus-díjas karnagy

A debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI és jogelődje, a Bányai Júlia Általános Iskola emelt szintű oktatása sok éves múltra tekint vissza. Több mint 50 évvel ezelőtt a több díjjal jutalmazott Kissné Weiser Katalin, mindenki Kati nénije alapította az iskolában az ének-zene tagozatot, amely megalakulása óta számos országos és nemzetközi sikert tudhat magáénak.

Az alsós zenei tagozat karnagya Deli Gabriella tanárnő, aki 1991 óta vezeti az alsósokból álló Szivárvány Gyermekkart, sokéves munkája hűségesen követi a kodályi hagyományokat, kórusa fontos tényezője a magyar ifjúsági kóruséletnek.

A magyar kóruskultúrában végzett kimagasló tevékenységéért Karnagy kategóriában KÓTA-díj elismerésben részesült.

delig-kotadij
Deli Gabriella

Kórusénekes/kórustitkár kategóriában:

Tamásiné dr. Dsupin Borbála PhD, karnagy, tanszékvezető egyetemi oktató

tamasine2A debreceni Kölcsey Kórus munkáját Tamási László karnagyi tevékenysége mellett a kezdetektől fogva segíti Tamásiné dr. Dsupin Borbála, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának docense, aki másodkarnagyként, szóló- és kórusénekesként, valamint főszervezőként dolgozik a kórus munkában.

Öt évtizedes kórusénekesi, négy évtizedes karnagyi, szervezői, kórustitkári és „kórusanyai” munkájának elismeréseként Kórusénekes/Kórustitkár kategóriában KÓTA-díj kitüntetésben részesült.

Kovács Béláné Szabó Elvira és Kovács Béla

Kovács Béláné Szabó Elvira a debreceni Simonffy Emil Zeneiskola zongora tanára és tanszakvezetője, valamint a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának módszertan és gyakorlatvezető tanára volt nyugdíjba meneteléig, Kovács Béla Debrecen legjelentősebb könyvesboltjának, az Ady Endre Könyvesbolt vezetője volt évtizedeken keresztül;

Több debreceni kórusban énekeltek évekig – a Kodály Zoltán Vegyeskarban, a Debreceni Kodály Kórusban, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórusában. A debreceni Szent László Kórusban énekelnek az 1949/50-es évad óta, a Debreceni Kölcsey Kórusban pedig 1999-től mind a mai napig.

Egész életüket átszövi a zene és az éneklés szeretete. A több mint 65 éves kórusénekesi munkásságukkal, lelkiéletükkel példát mutathatnak az egész ország kórusénekes társadalmának.

A magyar énekkari kultúrában végzett fáradhatatlan munkásságukért Kórusénekes kategóriában KÓTA-díj kitüntetésben részesültek.

kovacs3
Kovács Béláné Szabó Elvira és Kovács Béla

Tanár kategóriában:

Juhász Erika néprajzkutató, előadóművész

A Nyíregyházi Egyetem és a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola művésztanára rendszeresen részt vesz zsűritagként a KÓTA által szerevezett országos minősítőkön. Meghívott előadóként, ill. zsűritagként több ízben vett részt a Vass Lajos szövetség rendezvényein, népzenei regionális és országos versenyeken. Munkássága meghatározó a hazai felsőfokú népdaloktatásban.

A magyar népzenei kultúra területén végzett kimagasló munkájáért Tanár kategóriában KÓTA-díj kitüntetésben részesült.

juhasz3
Juhász Erika

POSTUMUS KATEGÓRIA

Ifj. Vigh Sándor

Népzenész, a püspökladányi Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör művészeti vezetője volt. Sokak emlékében él tovább ízes citerajátéka, megcsodált levélsíp-muzsikája, hagyományőrző előadásmódja, munkája. Emlékét megőrizzük.

A KÓTA Elnöksége a magyar népzenei kultúra ápolásáért, továbbadásáért Postumus kategóriában KÓTA-díj elismerést adományozza. A díjat Víghné Szabó Ildikó vette át.

kota-dij-posztumusz-vighne

KÓRUS KATEGÓRIA

Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar – Szentpáliné Páll Beáta karnagy

A kórus 2016-ban ünnepelte fennállásának 60-ik évfordulóját.

Hajdúszoboszlón 1891-ben alakult az első Dalárda. Ennek a nyomába lépett az 1949-ben alakult Iparos Dalárda az ifjú Török Zoltán vezetésével. Majd a kiváló énektanár és ambiciózus karnagy 1956. január 12-én megalapította a Városi Vegyeskart, és 43 évig volt annak vezetője, keze alatt országos hírűvé vált az énekkar.

1992-ben a kórus felvette Bárdos Lajos nevét. A Városi Énekkar zenei színvonalát, és emberi magatartását igazolja, hogy a következő évtizedek ifjú karnagyai is a kórusban nőttek fel.

Koncz Zsuzsanna, majd a jelenlegi karnagyuk Szentpáliné Páll Beáta, akik folytatták az igényes szakmai munkát.

A Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar kiváló művészi munkájáért Kórus kategóriában KÓTA-díj kitüntetésben részesült.

kota-dij-hajduszoboszlo-pall-beata kota-dij-hajduszoboszlo-pall-beata2

KÓRUSÉNEKES/KÓRUSTITKÁR KATEGÓRIA

Csádi Sándor, a Konyári Pávakör szólistája

kota-dij-csadi-sandor

Az 1972-ben alakult Konyári Pávakör meghatározó tagja, szólistája.

Jelentős szerepe van a Konyári Pávakör hazai és nemzetközi sikereinek elérésében. Közel két évtizede a hagyományőrzés más területein – a szántó, fogathajtó és a hagyományos kézi arató versenyeken is eredményesen szerepel.

A magyar népzenei kultúra területén végzett kimagasló munkájáért Kórusénekes kategóriában KÓTA-díj elismerésben részesült.