Citerások találkozója Pocsajban

 • Post author:

A Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet, a Vass Lajos Népzenei Szövetség, Pocsaj Község Polgármesteri Hivatala és Balázs Mihály V. alkalommal rendezte meg a Citerások Találkozóját Pocsajban a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában.

A program délelõtt 9 órakor kezdõdött, Kecskés Gyula polgármester köszöntötte a résztvevõket. A délelõtt szakmai továbbképzésel folytatódott, ahol Joób Árpád és Széles András vezetésével 3 „nyílt próbán” vettek részt a megjelentek. A Szivárvány Népdalkör (Pocsaj), a Hosszúpályi Népdalkör és a Törõ Gábor Hagyományõrzõ Egyesület (Püspökladány) vállalkozott, hogy elõzetesen összeállítanak egy-egy népdalcsokrot, amit ott mutattak be a közönségnek és a szakembereknek. Az összeállítások meghallgatása után közösen megbeszélték a lehetõségeket, hogy lehet „értékesebbé” tenni az adott népdalcsokrokat. Igen érdekes párbeszédek alakultak ki mind az elõadók, a szakemberek és közönség között. A közösen „feljavított” népdalokat aztán újra elõadták a csoportok, mindenki számára füllel hallható volt a változás. Minden csoport hasznos információkhoz jutott mind a népdalcsokrok összeállításával, mind az elõadásmóddal kapcsolatban. Minden résztvevõ igen jónak és hasznosnak tartotta ezt az új kezdeményezést.

12.30 órától Kolozsvári István etnográfus helytörténeti és népi építészeti sétára invitálta a vendégeket. Itt is újdonságként lovasfogat várta a község építészetére és helytörténetére kíváncsi vendégeket.

Délután 15.00 órakor kezdõdött a gálamûsor, ahol 14 csoport illetve szólista mutatkozott be.

Résztvevõ csoportok:

 • Hajdúhadházi Népdalkör
 • Szivárvány Népdalkör (Pocsaj)
 • Hosszúpályi Népdalkör
 • Esztári Népdalkör
 • Törõ Gábor Hagyományõrzõ Egyesület (Püspökladány)
 • Pengetõ Citerazenekar (Szentes)
 • Komádi Citerazenekar
 • Petõfi Mûvelõdési Ház Népdalköre (Egyek)
 • Váncsodi Népdalkör
 • Kék Naplemente Népdalkör (Magyarhomorog)

Szólisták:

 • Vígh Sándor (Püspökladány)
 • Nyíri Sándor Pál (Téglás)
 • Tóth Gyula (Csökmõ)

A Gálamûsort Széles András a Népmûvészet Ifjú Mestere zárta. A közönség vastapssal jutalmazta citerajátékát. A találkozó kísérõ rendezvényeként a Bihari Népmûvészeti Egyesület 15 népi iparmûvésze állította ki termékeit. Sok érdeklõdõt vonzott Vígh Sándor citera gyûjteménye is.

2003-ban azzal a céllal indult a Citerás Találkozó, hogy minél több segítséget kapjanak a csoportvezetõk a népdalok összeállításában, a helyes elõadásban, a citera szerepérõl a népdalcsokrokban. Az 5 év munkája a szakemberek szerint is eredményes volt. Az évek alatt szerzett ismeretanyag, tapasztalat láthatóan beépült a csoportok mindennapi életébe.