You are currently viewing Céljaink ismertetése

Céljaink ismertetése

  • Post author:

A Hajdú-Bihari Zenei Együttesek egyesülete céljait az országos ének-és zenekari szövetség céljaival összhangban jelöli meg, és tevékenységét az országos szövetséggel koordinálva kívánja folytatni.

Deményi SaroltaEzeken túlmenően sajátos, a megyei és városi adottságoknak megfelelően kialakított céljai:

  • Az egyesület tagjainak, tagszervezeteinek érdekképviselete, érdekvédelme.
  • Az egyetemes zenekultúra (népzenei, műzene, a világi és az egyházi zene) értékeinek feltárása és ápolása, kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek.
  • Éneklő és muzsikáló közösségek tevékenységének támogatása (különösen iskolákban, művelődési otthonokban, szakszervezeti szervek keretében, egyházi intézményekben, más szakmai szövetségekben és önálló egyesületekben).
  • Énekkari és zenei találkozók, fesztiválok szervezése, szakmai műhelyek létrehozása, továbbképzések támogatása.
  • Rendszeres és folyamatos együttműködés a magyar amatőr zenei mozgalom fejlődésében érdekelt állami, egyházi, társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal, valamint gazdasági társulásokkal, vállalkozásokkal. Nemzetközi kapcsolatok további építése, ápolása, kapcsolattartás a nemzetközi fesztiválok és versenyek szervezőivel.
  • Az egyesület tagjaitól információk begyűjtése, részükre az egyesület rendelkezésére álló információk megadása.
  • A szakmai együttműködés erősítése más zenei társaságokkal és a hivatásos zenei élet képviselőivel,valamint más amatőr művészeti ágak szervezeteivel.

Deményi Sarolta, elnök

[wpdm_file id=3]