Búcsúvétel Szathmári Karcsi bácsitól

  • Post author:

Kedves Karcsi Bácsi! Megrendülten értesültem arról, hogy számos nagy elődödhöz hasonlóan immár Te is befejezted földi pályafutásodat! Egykori pályatársaid és a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület nevében búcsúzom Tőled, miután elfogadhatónak tartottál arra, hogy mindaddig, amíg családi okok el nem szólítottak, utódod lehessek az egyesület élén, amit te hoztál létre hihetetlen energiával, elhivatottsággal; hogy fórumot, sokrétű szakmai lehetőséget biztosíts a megye amatőr zenei, népzenei együtteseinek. Rendszeresen és nagy igényességgel jelentetted meg az egyesület folyóiratát, a Rubatót. Nemcsak létrehoztad az egyesületet, de a szűkös anyagi körülmények ellenére is életben tartottad és olyan szilárd alapokra helyezted, hogy a mai napig sem tudott rajta kifogni az idő vasfoga.

szatmari-karcsibacsi-bucsuMindvégig erőt sugároztál, utat mutattál, bátorítottál bennünket. Nagyon nagy űrt hagytál magad után, de kitartásod, helytállásod, elkötelezettséged mindvégig példa marad a számunkra. Összeszorult szívvel búcsúzom Tőled a Hajdú-Bihari Zenei Egyesület egykori és jelenlegi tagsága nevében.

Példaképe voltál mindannyiunknak, akik ismerhettünk. Páratlanul tartalmas és gyümölcsöző életutat hagytál Magad után.
Énekeseid, egykori kollégáid nagy seregébe oltottad be kitörölhetetlenül derűs életszeretetedet, egymás megbecsülésének
igényét. Senkit nem hagytál elkallódni a muzsika, a nagy emberi értékek számára. Szárnyaltál és mágikus erőddel másokat is
magaddal ragadtál!

1947-ben vetted át az akkor már 60 éves hajdúszováti férfikar vezetését. Egy évvel később, sikeres budapesti fellépéseteket
követően Kodály engedélyezte a kórus számára nevének viselését. Ez hihetetlen rangot és elismerést jelentett! Kodály levelében
csupán az a kikötés szerepelt, hogy „a kar soha egy darabot sem vesz a műsorára, amit nem helyeselnék!” A kikötéshez
annyira hűek tudtatok maradni, hogy Kodályné Sárika 1967-ben még ahhoz is hozzájárult, hogy a szováti művelődési ház is
viselhesse a nagy mester nevét. Kevesen érdemeltek ki ekkora elismerést! 1948-ban női kar is alakult a vezetéseddel. A két kórust
egy évvel később vegyes karrá egyesítetted, új távlatokat nyitva az énekkar számára. A kórus élén 60 éven át végzett magas
színvonalú, fáradhatatlan munkádra több zeneszerző is felfigyelt, akik sorra ajánlották nektek frissen írott műveiket. Több
mint húsz kórusmű bemutatása fűződik a nevetekhez. Csak néhány név a szerzők közül: Csenki Imre, Czövek Lajos, Lóránd
István, Vári Ferenc, Vass Lajos.
Gazdag zenei tevékenységed a népdalgyűjtéssel, a népdalok kiadásával vált teljessé. Nagyon nagy súlyt fektettél arra, hogy
Hajdúszovát kivételesen gazdag népdalkincsét megőrizd az utókor számára. 1987-ben jelent meg Csillag ragyog címmel 100
hajdúszováti népdalt tartalmazó gyűjteményed, majd 2002-ben egy újabb kötet is: 55 dal és év címmel, melynél a kottagrafikák
számítógépes elkészítésére megtisztelő módon engem kértél meg. Minden közösségben, ahol megfordultál, nélkülözhetetlenné
tetted Magad. Soha nem felejtjük nemes pátosztól fűtött hozzászólásaidat, melyeken mindig átsütött a jobbító szándék,
a segíteni akarás. Mindenki számára nemes egyszerűséggel Karcsi Bácsi voltál és az is maradtál mindvégig. Mindenki
szeretett Karcsi bácsija!
Drága Karcsi Bácsi! Soha nem felejtünk! Hátrahagyott gazdag kincseid még nagyon-nagyon sokáig adnak kitartást, buzdítást,
erőt mindannyiunk számára, akik ismerhettünk. Nyugodjál békében.

Kéry Mihály