Búcsú Kedves Tamástól

kedvestamasKét hónapig aggódtunk érte, két hónapig tartott élet-halál tusája. Nehéz tudomásul venni, hogy ez a csupa életerő, mûvészi és szervező erő többé nincs közöttünk. Tizenhat éven át vezette a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Főiskola debreceni tagozatát. Az ő nevéhez fûződik az oktatás négyéves szintre emelése, az ötéves egyetemi szint bevezetése, a zeneoktatás valamennyi grádicsát magába foglaló konzervatóriummá való átalakulás. Gordonkamûvész, mûvésztanár volt. Tanszékvezető főiskolai tanár. Kivételes tudású és mûveltségû ember. Sokoldalú érdeklődése és képzettsége révén tanított filozófiát és esztétikát is. Kamaramuzsikusi munkája szólista tevékenységével egyenértékû volt. Különösen sokat tett az új magyar zene megismertetéséért.
Szervező munkája az egész országra kiterjedt, noha elsősorban a város, a régió érdekeit szolgálta. Számos zenei társaságnak volt a vezetője, motorja. Éveken át volt a Zeneakadémia főtitkára. Az utóbbi években az Ifjú Zenemûvészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának mûvészeti igazgatójaként tett igen sokat. Hangversenyezett és tanított Európa és a nagyvilág számos zenei centrumában. Kitüntetései közül külön említést érdemel a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, az Artisjus Zenei Alapítvány előadómûvészeti díj és a Debrecen Zenei Felsőoktatásért Díj. Halálával egy nemzedék kiemelkedő muzsikus egyéniségét veszítettük el. 2007 február 10-én 11 órakor a Borbíró téri „Megtestesülés” római katolikus templomban vettünk búcsút Kedves Tamástól.

Continue Reading

Egyéni különbségek a zenei élményben

Jelen tanulmány a zenei bevonódás vizsgálatát tûzte ki céljául. Feltételeztük, hogy ez egy olyan személyiségvonás, amely meghatározza azt, hogy a személy milyen erõs élményeket tud átélni zenehallgatás közben. Elkészítettünk egy kérdõívet, amely a zenei bevonódás mélységét méri, segítségével bejósolható, hogy valakinek az élményei milyen mértékben változnak meg a zenehallgatás során. A kérdõívet 175 egyetemi hallgató töltötte ki. A kérdõív alapján a zenébe erõsen és gyengén bevonódók közti különbséget megvizsgáltuk a zenei preferenciák, zenehallgatási szokások, a zene jelentése, zenei képzettség és a nemek aránya szerint. Szignifikáns különbségeket találtunk: az erõsen és gyengén bevonódók más zenét, máshogyan és másért hallgatnak. A nõk erõsebb bevonódást mutattak, a zenei képzettség viszont nem befolyásolta a bevonódás mértékét.

Continue Reading

“Viva la Musica”

Jubilált a hajdúszoboszlói Bárdos kórus. Az énekkar kezdettõl fogva részt vett a város kulturális életében, majd 1966-tól rendszeresen vendégszerepelt külföldön is. A rendszerváltást követõen ez a misszió felgyorsult, s Szlovákiában, Erdélyben a határon túli magyarok körében vállalta a magyar kultúra követének szerepét – mondta Vida Lajos irodalomtörténész az 50. születésnapját ünneplõ Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkart köszöntõ beszédében.

Continue Reading
Close Menu