You are currently viewing A ZENE NEM ISMER HATÁROKAT

A ZENE NEM ISMER HATÁROKAT

 • Post author:

Szakmai együttműködés Debrecen és Csíkszereda zeneművészeti szakközépiskolái között

2014. tavaszán jelent meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásai között az „Együttműködés szakközépiskolák között” elnevezésű pályázat. Kollégáimmal együtt olyan szakmai
programot készítettünk elő, melynek alapján közel 3 millió forint
összeget nyertünk a határon túli kapcsolataink ápolására,
további fejlesztésére. Újra készülhettünk tehát, hogy meglátogassuk
Csíkszeredában élő barátainkat, akikkel 2010 óta tartunk fenn szoros szakmai és baráti kapcsolatot.

Az előkészítés a szokásos szakmai felkészülésen túl a pályázat
kiírásában szereplő követelmények teljesítését is tartalmazta. Három szakaszban, előadások formájában ismertettük a kötelező
tartalmi elemeket a résztvevő tanulókkal. A projekt koordinátoraként előadásomban bemutattam a határon túli magyarság létszámát, a magyar-magyar kapcsolatok alaptörvényben is rögzített megvalósulásának lehetőségét, illetve a kooperatív, toleráns viselkedést ismertettem a tanulókkal. Gáll Andrea a történelmi vonatkozásokat ismertette, Csendesné Tóth Lilla pedig a néprajzi vonatkozású ismereteket osztotta meg a tanulócsoporttal. Interaktív, a tanulók tájékozottságát megmutató kiselőadások is elhangzottak. Lehetőséget adtunk a tanulói kérdésekre, illetve megválaszoltuk azokat. Az előkészítő órán elhangzott ismereteket játékos formában dolgoztuk fel a tanulókkal. A cél nem a verseny volt, hanem az ismeretek, a megszerzett tudás elmélyítése. A kérdések összeállítása során az előkészítő óra anyagára támaszkodtunk. A tanulók több csoportban, több féle feladatot végezve, aktívan közreműködéssel adtak visszacsatolást az előadásokon elhangzott ismeretekre vonatkozóan. A vetélkedőnek nevezett kooperatív együttműködést
nem díjaztuk, a jó hangulatban végzett közös munka mindenkit
kárpótolt a fáradtságáért.
2015. február 19-én érkezett el a nagy nap, amikor indulhattunk
Csíkszeredába. Mindenki nagy izgalommal várta az utazást.
Intézményi szinten túl voltunk egy nagy létszámú felvételi vizsgán,
és előtte egy országos zenekari versenynek. A kettő között
jól esett a kirándulás oldottabb hangulata mindenkinek. Az úton
ismertettük a történelmi vonatkozásokat, s az éppen meglátogatott
vidéknek megfelelő tartalmú vidám nótázás után késő délután
megérkeztünk Csíkszeredába. A várost jelző táblától a Nagy
István Művészeti Líceum épületéig folyamatosan jöttek elő a 2
évvel ezelőtti emlékek. Nem lehet meghatottság nélkül beszélni
arról a szeretetről, ahogy fogadtak bennünket. Olyan érzésünk
volt, mintha csak előző nap találkoztunk volna utoljára. Az öröm
pillanatait követően Kirmájer Enikő igazgató asszony üdvözölte a
csoportot és pár mondatban bemutatta az iskolát.
Miután a szálláson, a Csíksomlyó hely lábánál kipihentük az
utazást, másnap intenzív próbafolyamat kezdődött Nagy Máté
és Végh Mónika vezetésével a zenekar és a kórus számára. Délután
a Gyimesbe kirándultunk a történelmi határhoz, visszafelé
csángó népzenét hallgattunk. A kulturális élményeket gazdagította másnap délelőtt a Csíki Székely Múzeum meglátogatása. A  délutáni főpróba után este fantasztikus, teltházas hangversenyt adtunk a felújított csíkszeredai mozi épületében. Visszaút előtt – kihasználva a parkoló telítettségét, s hogy emiatt a busz nem tudott elindulni – felmásztunk a csíksomlyó hegyi oltárhoz, ahová pünkösdkor az egész világ magyarjai összegyűlnek.
Fárasztó és intenzív napok után tele inspirációval vártuk a
március végén érkező erdélyi csoportot Debrecenben. A debreceni
találkozás hasonló gazdag programmal várta a vendégeket,
mint bennünket Csíkszeredában. dr. Papp László polgármester
úr védnökségének köszönhetően ellátogathattunk a Csokonai
Színházba a Székely Tündérország című darabot megtekinteni.
Mivel Csíkszeredában nincs színház, ezért volt olyan tanuló, aki
most járt először igazi kőszínházban. A Református Kollégium
Múzeumának és Könyvtárának meglátogatása után a Liszt Teremben adtunk hasonló, teltházas és sikeres hangversenyt, mint
az első utazás alkalmával.

Az elhangzott műsor bizonysága a magas színvonalon végzett
szakmai munkának, melyért ezúton is köszönetet mondok az
iskolaközösség minden tagjának.

Népzenészek műsora

 • Kodály Zoltán: Székely keserves (előadta: Demeter Krisztina, zongora; felkészítő tanára Grünwald Béla)

Az egyesített kórus műsora

 • Kodály Zoltán: Fölszállott a páva
 • Orbán György: 126. zsoltár
 • Barabás Árpád: Ráolvasó (zongorán km.: a szerző)
  vezényelt: Végh Mónika

Az egyesített szimfonikus zenekar műsora

 • E. Grieg: Sigurd Jorsalfar – szvit I. tétel – A királyi csarnokban
 • J. Haydn: No. 94. szimfónia – II–III. tétel
 • G. Bizet: Djamileh – nyitány
 • Bartók: Egyneműkarok
  – Bolyongás
  – Cipósütés
 • B. Britten: 150. zsoltár
  vezényelt: Nagy Máté

A szakmai együttműködés nevelés-oktatási szempontból új
nézőpontot adott iskolánk diákjainak a határon túli magyarság
életével kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a történelmi és
politikai tények tudatosítása mellett a közös színpadi munka értéket
teremtett. Kapcsolatok születtek és mélyültek el tanárok
és diákok között egyaránt. Kodály Zoltán nyomdokain haladva
zeneoktatásunk sikereit minden nehézségünk ellenére sikerült
megmutatni határainkon túl is. Kollégáink módszertani felkészültségének eredményeképpen az első találkozáson született
hangverseny anyagát bővíteni tudtuk, újabb példáját adva a kapcsolat létjogosultságának.

A csíkszeredai és debreceni diákok közös munkája során
hasznosultak és fejlődtek a társas és egyéni kompetenciák. A
felkészülés részeként végzett közös zenekari és kórusmunka
betekintést adott egymás intézményeinek szakmai munkájába,
módszereibe. Számos kapcsolat született a tanárok és diákok közötti felszabadult, anyanyelvi kommunikáció eredményeképpen.
A csíkszeredai közönség érdeklődésének köszönhetően diákjaink
a fárasztó szakmai munkafolyamat végén megérezhették a
befektetett idő és munka hasznosulását, ami inspiratív jelleggel
bír a jövő szakmai munkájára. Terveinkben megszületett a további
együttműködés vezérfonala.

Kovács János, intézményegység-vezető
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI