A Debreceni Maróthi György pedagógus énekkar jubileumi koncertje

  • Post author:
Bensõséges ünnepség színhelye volt a debreceni Szent László templom október 5-én este. Az idén 58 éves múltra visszatekintõ Maróthi György Pedagógus Kórus – közremûködõivel – egy ünnepi koncerten emlékezett meg arról, hogy Kéryné Mészáros Mária és Kéry Mihály 20 éve vezeti az együttest. Ha csak azt ünnepelték volna, hogy közel hat évtized társadalmi és gazdasági változásait sikerült túlélnie az énekkarnak, és még mindig fennáll, már ezzel is olyan eredményt mutattak volna fel, amellyel egyre kevesebb amatõr kórus dicsekedhet. Már az elsõ mûsorszámokból is kiderült azonban, hogy sokkal többrõl van szó: ezek a muzsikát és éneklést szeretõ kórustagok rendszeres és kitartó munkával, szakszerû irányítás alatt olyan színvonalat értek el és képviselnek ma Debrecen zenei életében, ami méltán vált ki elismerést. Önálló hangversenyeik nem csak Debrecenben mennek eseményszámba, hanem tõlünk keletre és nyugatra egyaránt „jegyzik” õket. Angliában, Németországban éppúgy hallatnak magukról, mint a szomszédos országok magyarlakta területein. A tagok között sok a fiatal, ez is a vezetõk szervezõképességét dicséri. Rendkívül jó hanganyag szólal meg, kimunkált hangzással.
Repertoárjuk az énekkari irodalom minden stíluskorszakát felöleli, beleértve nagyszabású ciklikus mûveket is. A János passió J. S. Bachtól, G. Puccini Messa di Gloria c. mûve, J. Haydn, W. A. Mozart, Liszt F. nagyobb szabású miséi, L. van Beethoven IX. szimfóniája egyaránt szerepeltek már mûsorukon. Közremûködtek C. Orff Carmina Burana c. mûvének, és Kodály: Székelyfonójának az elõadásában is.
Szakmai erényeik mellett, figyelmet érdemel az a tény is, hogy az elmúlt két évtizedben számtalan jótékony célú hangversenyt adtak: menekültek, árvízés földrengés sújtotta területek lakossága, koraszülöttek javára. Támogattak külföldi magyar iskolákat, templom- felújításokat. A Magyarságmentési Misszió Alapítványt a kórus hozta létre, és fellépéseinek bevételével azóta is támogatja.
A mûsor összeállítása, melyben oroszlánrészt vállalt Hegedûs Mária, a kórus elnöke, külön méltánylást érdemel: három szép verssel, szólókkal tették változatossá: Bicskey Gábor trombitán, a kórustag Sándor Tímea angolkürtön játszott, igen szép hangon, finom formálással. A verseket Hegedûs Mária adta elõ. A zongorakíséretet ketten látták el, Bojti Eszter és Csobán Gyula, aki úgyszintén tagja az énekkarnak. A szoprán szólam két fiatal énekese, Müller Mária és Tarné Jaross Annamária több mûben szólistaként is közremûködött.
Kéry Mihály a vezénylés mellett komponál is énekkara számára. Legutóbbi CDjükön rögzített saját (külföldön díjnyertes) mûveibõl is elhangzott kettõ ezen a koncerten. A mûsor összeállítói gondosan ügyeltek a gondolati egységre, lehetõség szerint a kronológiai sorrendet is figyelembe vették, sõt arra is vigyáztak, hogy elkerüljék a jubileumi koncerteken oly gyakori hibát, a közönség számára fárasztó hosszúságot, és meghatározott idõkeretek között maradjanak. Még így is belefért a mûsorba egy olyan mû is, amelyben régi kórustagok és a karnagy-házaspár volt tanítványai is velük énekeltek.
A koncert elhangzása után különbözõ megyei, valamint országos kórusszervezetek, a város Önkormányzatának Kulturális Osztálya és a hajdúszoboszlói városi énekkar képviseletében köszöntötték õket.
Mivel is fejezõdhetne be egy ilyen beszámoló? A krónikás gondolatait a konferansz utolsó mondatai foglalhatják össze legtalálóbban: „Kéry Mihály karnagy úr a közelmúltban töltötte be 60. életévét. Erre emlékezve, de eheti névnapját sem feledve szeretettel gratulálunk. Istentõl megáldott hosszú, boldog életet kívánunk neki. Kívánjuk, hogy még sokáig álljon feleségével együtt a Maróthi Kórus élén. Úgy legyen!
Balla Zsuzsánna