Miskolci tavasz

Mozgalmas tavaszi heteket él át a Sol Oriens kórus. Szinte minden hétvégére jut egy-egy alkalom, ahol megörvendeztethetjük egymást, barátainkat, közönségünket a szép énekszó élményével. E koncertsorozat egyik legjelentősebb eseményeként kórusunk a 20. Miskolci Kamarakórus Fesztivál vendége volt 2009. április 24-e és 26-a között. E nagy hagyományú fesztivál, amelyet a miskolci Hassler énekegyüttes és karnagya, Sándor Zoltán szervez évről évre, sikerrel mozgósítja az észak-magyarországi kórusokon túl a hazai és határokon túli zenei együtteseket, keretet és lehetőséget adva számukra az egymás és a nagyközönség előtti bemutatkozásra.

Continue Reading

Betrachtung des Todes – C. F. Gellert és zeneszerző kortársa, Joseph Haydn

A korszak, melyet most felidézünk, a korai német felvilágosodás időszaka; ellentmondásokkal teli, nehéz szakasza a német történelemnek. A harmincéves háború (1618–1648) pusztításai, a pestisjárványok után a 300 kis fejedelemségre szakadt terület társadalmi, vallási széttagoltsága a nemzeti egység megteremtését késleltette. A parasztság szegény és kiszolgáltatott, a polgárság a vezető európai nemzetekhez (pl. az angolokhoz) viszonyítva fejletlen, a kis fejedelmi udvarok pedig a fényűző francia udvari szokásokat utánozzák, felélve a kis államok anyagi tartalékainak maradékát. Amint az máskor és máshol is megtörtént, itt is a felvilágosodás eszméinek terjedése, a szellemi élet, a filozófia és a művészet fellendülése hoz jelentős változást a 18. században.

Continue Reading

270 éves a Kollégiumi Kántus

Hogyan születik egy kórus? Van úgy, hogy dokumentummal, első koncerttel, esetleg ma már rögtön CD-felvétellel. Hogyan születik egy hagyomány? Leggyakrabban adatokkal csak utólag bizonyíthatóan, feltűnés nélkül, valahol a világesemények árnyékában, ahogy a Megváltó született egy „rongyos istállócskában.” 1739-ben, a lengyel, osztrák örökösödési háborúk és az osztrák-orosz-török háborúk idején, hat évvel Bach h-moll miséjének, három évvel Pergolesi Stabat Materének bemutatója után, abban az évben, amikor Händel nagy bibliai oratóriumai, a Saul és az Izrael Egyiptomban elkészültek, Debrecen távol esett mind a csatazajtól, mind a zenei újdonságoktól. Magyarország keleti felében különös kegyetlenséggel pusztított a pestis. Aki tehette, menekült. A Kollégium kiürült, a 267 diákból csak 30 maradt a városban.

Continue Reading
Close Menu