Búcsú Kedves Tamástól

kedvestamasKét hónapig aggódtunk érte, két hónapig tartott élet-halál tusája. Nehéz tudomásul venni, hogy ez a csupa életerő, mûvészi és szervező erő többé nincs közöttünk. Tizenhat éven át vezette a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Főiskola debreceni tagozatát. Az ő nevéhez fûződik az oktatás négyéves szintre emelése, az ötéves egyetemi szint bevezetése, a zeneoktatás valamennyi grádicsát magába foglaló konzervatóriummá való átalakulás. Gordonkamûvész, mûvésztanár volt. Tanszékvezető főiskolai tanár. Kivételes tudású és mûveltségû ember. Sokoldalú érdeklődése és képzettsége révén tanított filozófiát és esztétikát is. Kamaramuzsikusi munkája szólista tevékenységével egyenértékû volt. Különösen sokat tett az új magyar zene megismertetéséért.
Szervező munkája az egész országra kiterjedt, noha elsősorban a város, a régió érdekeit szolgálta. Számos zenei társaságnak volt a vezetője, motorja. Éveken át volt a Zeneakadémia főtitkára. Az utóbbi években az Ifjú Zenemûvészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának mûvészeti igazgatójaként tett igen sokat. Hangversenyezett és tanított Európa és a nagyvilág számos zenei centrumában. Kitüntetései közül külön említést érdemel a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, az Artisjus Zenei Alapítvány előadómûvészeti díj és a Debrecen Zenei Felsőoktatásért Díj. Halálával egy nemzedék kiemelkedő muzsikus egyéniségét veszítettük el. 2007 február 10-én 11 órakor a Borbíró téri „Megtestesülés” római katolikus templomban vettünk búcsút Kedves Tamástól.

Continue Reading
Close Menu