Egyéni különbségek a zenei élményben

Jelen tanulmány a zenei bevonódás vizsgálatát tûzte ki céljául. Feltételeztük, hogy ez egy olyan személyiségvonás, amely meghatározza azt, hogy a személy milyen erõs élményeket tud átélni zenehallgatás közben. Elkészítettünk egy kérdõívet, amely a zenei bevonódás mélységét méri, segítségével bejósolható, hogy valakinek az élményei milyen mértékben változnak meg a zenehallgatás során. A kérdõívet 175 egyetemi hallgató töltötte ki. A kérdõív alapján a zenébe erõsen és gyengén bevonódók közti különbséget megvizsgáltuk a zenei preferenciák, zenehallgatási szokások, a zene jelentése, zenei képzettség és a nemek aránya szerint. Szignifikáns különbségeket találtunk: az erõsen és gyengén bevonódók más zenét, máshogyan és másért hallgatnak. A nõk erõsebb bevonódást mutattak, a zenei képzettség viszont nem befolyásolta a bevonódás mértékét.

Continue Reading

“Viva la Musica”

Jubilált a hajdúszoboszlói Bárdos kórus. Az énekkar kezdettõl fogva részt vett a város kulturális életében, majd 1966-tól rendszeresen vendégszerepelt külföldön is. A rendszerváltást követõen ez a misszió felgyorsult, s Szlovákiában, Erdélyben a határon túli magyarok körében vállalta a magyar kultúra követének szerepét – mondta Vida Lajos irodalomtörténész az 50. születésnapját ünneplõ Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkart köszöntõ beszédében.

Continue Reading

Marika és Misi

Ha Debrecenben zenei berkekben valaki meghallja e két nevet, rögtön a Kéry házaspárra gondol. Nem csoda, hiszen évekig meghatározó alakjai voltak a megye kórus életének. A múlt idõ abból adódik, hogy már egy éve kell nélkülöznünk jelenlétüket, szakértelmüket Debrecenben. Bár vissza-visszajárnak a Maróthi kamarakórusával énekelgetni, de ez már nem az a heti rendszeresség, amelyet megszokhattunk az elmúlt 20 év alatt.

Continue Reading

Isten éltesse Kati néni!

Ha Debrecenben zenei esemény történik, szinte biztos, hogy Kissné Weiser Kati néni ott van. Õ úgy fogalmaz: ha két cintányért összeütnek, akkor neki ott a helye. A mai napig kíváncsi minden újra, a zene iránti szeretet még mindig éltetõ eleme. Pedig több mint 70 évvel ezelõtt kezdõdött zenei pályafutása, hiszen Kati néni október l0-én ünnepelte 75. születésnapját. Ez alkalomból volt tanítványa, Deli Gabriella beszélgetett vele.

Continue Reading
Close Menu